ویدیو

ویدیوهای انتخابی رادیو صبا برای دوستاران موسیقی اصیل ایرانی

Shahram Nazeri | آواز بیات ترک - الا یا ایهاالساقی

Watch the video
 
اثر: الا یا ایها الساقی

آهنگساز: رضا قاسمی

خواننده: شهرام ناظری

دستگاه: آواز بیات ترک

شعر: مولوی - حافظ(دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد (2))

به زیر آن درختی رو که او گل ‌های تر داردنه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد

نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گهر دارد

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل​ هابنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان

میان صخره و خارا اثر دارد، اثر داردبنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان

میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد

اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد

الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ​ها

----------------------------------------------------------------------------------------------------

قطعه آوازی

به بوی نافه​ی کاخر صبا زان طره بگشاید

ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل​ ها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل

کجا دانند

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ​ها (2))الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها

(که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ​ها (2))